சிறுகதை நேரம் on Clubhouse

சிறுகதை நேரம் Clubhouse
8.7k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

சிறுகதையும், அதன் மீதான விவாதமும் என் youtube சேனலில், தனித்தனியாக கேட்கக் கிடைக்கும்.

இணைப்பு
https://youtube.com/c/FathimaBabu-Actor

Rules

Raise your hand

If you want to say a word please raise your hand to join the speakers' panel

Allow P.T.R

Speakers in the panel will be called in the order that they had raised hands (Pull To Refresh)

Flicker mike

After PTR session is over, those who want to speak may flicker their Mike continuously. the moderator will call your name to speak.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 26, 2022 8,700 +100 +1.2%
July 06, 2022 8,600 +100 +1.2%
June 23, 2022 8,500 +100 +1.2%
June 10, 2022 8,400 +100 +1.3%
May 28, 2022 8,300 +100 +1.3%
May 21, 2022 8,200 +100 +1.3%
May 08, 2022 8,100 +100 +1.3%
April 24, 2022 8,000 +100 +1.3%
April 17, 2022 7,900 +100 +1.3%
April 10, 2022 7,800 +100 +1.3%
March 27, 2022 7,700 +100 +1.4%
March 19, 2022 7,600 +100 +1.4%
March 12, 2022 7,500 +1,083 +16.9%
November 24, 2021 6,417 +3 +0.1%
November 23, 2021 6,414 +24 +0.4%
November 22, 2021 6,390 +21 +0.4%
November 21, 2021 6,369 +14 +0.3%
November 20, 2021 6,355 +6 +0.1%
November 19, 2021 6,349 +15 +0.3%
November 18, 2021 6,334 +22 +0.4%
November 17, 2021 6,312 -4 -0.1%
November 15, 2021 6,316 +6 +0.1%
November 14, 2021 6,310 +13 +0.3%
November 13, 2021 6,297 +4 +0.1%
November 12, 2021 6,293 +3 +0.1%
November 11, 2021 6,290 +2 +0.1%
November 10, 2021 6,288 +3 +0.1%
November 09, 2021 6,285 +4 +0.1%
November 08, 2021 6,281 +8 +0.2%
November 06, 2021 6,273 +31 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs