'அலமாரி' ~ The wardrobe on Clubhouse

'அலமாரி' ~ The wardrobe Clubhouse
1.5k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

This Wardrobe ❤ has many Compartments, shelves and drawers! 🗄️📥📤

One for Arts, 🎭
One for Philosophy, 🎼 Another one for Games 🏆
And one for Community 👨‍👩‍👧‍👦

Its a magical place that opens a yellow brick road to Happiness😃, Equality🫂, Inclusivity🤝,Education 🧑‍🏫 and Fun 🥳.

Take what ever you want, and leave only the things that may benefit others. 👍

Is it an Emerald city or Narnia that you are looking for? You can find it in here. 👸🤴

Follow us to a world of Friendship, Fun and Future! 🤗🕺💃.

அழுக்கு கந்தை
அலமாரி ஏறுமா?
என்று உரைக்க!.. அவர்கள் யார்?

அழுக்கும் கந்தையும்
எங்கள் அலமாரிக்கு
அலங்காரம் தான்!...
வாருங்கள்!..
உங்கள் திறமை கலைக்கு என்றே!
திறக்கப்பட்ட அலமாரி!
வாருங்கள்!....

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,546 -1 -0.1%
October 12, 2023 1,547 +5 +0.4%
September 12, 2023 1,542 -1 -0.1%
August 14, 2023 1,543 0 0.0%
July 12, 2023 1,543 0 0.0%
June 19, 2023 1,543 -10 -0.7%
March 18, 2023 1,553 +1 +0.1%
March 03, 2023 1,552 +52 +3.5%
April 03, 2022 1,500 -100 -6.3%
March 27, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 12, 2022 1,500 -64 -4.1%
November 14, 2021 1,564 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,565 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,566 +8 +0.6%
November 07, 2021 1,558 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,559 +2 +0.2%
November 02, 2021 1,557 -3 -0.2%
October 31, 2021 1,560 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,561 +200 +14.7%
August 26, 2021 1,361 +7 +0.6%
August 25, 2021 1,354 +5 +0.4%
August 22, 2021 1,349 +14 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs