എതിര്‍പ്പ് മാത്രം on Clubhouse

Updated: May 30, 2022
എതിര്‍പ്പ് മാത്രം Clubhouse
208 Followers
120 Following
Jul 26, 2021 Registered
@jagghu5761 Username

Bio

Dp മാത്രം കണ്ട് ആളെ വിലയിരുത്തുന്നത് മോശമല്ലേ സേട്ടാ .. 😇ചിക്കി ചികഞ്ഞ് തിന്നു നടക്കുന്ന കോഴിയെ കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലാക്കിയാല് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും 😉


ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.ഇത് നല്ലതിന് ആയിരിക്കാംനാം മനസ്സു തുറന്നു കൊടുക്കുക.. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വരുന്നവർ.... അവർ.....

**വീഴ്ച്ചകൾ ഒന്നുംതന്നെ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിലല്ല മാഹാത്മ്യം. ഒരോ തവണയും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലാണ്

*മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്കു ചെയ്യുവിൻ..

*എവിടെ സൗഹൃദമുണ്ട് അവിടെയാണു നമുക്കു സ്വദേശം

*ഒന്നും പറയാനില്ലാതാവുമ്പോഴാണ്‌ നമ്മുടെ സംസാരം വഷളാവുക...

*ആശയാണ് എല്ലാ നിരാശക്കും കാരണം

*കഠിനമായ സമയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല

*യഥാർഥ സുഹൃത്ത് മുന്നിൽനിന്നേ കുത്തു

*പ്രയാസങ്ങളുടെ അവസാനം സന്തോഷം വരുന്നു.

*മുട്ടുകുത്തി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ എന്റെ കാലിൽ മരിക്കും.

*സ്നേഹം നിങ്ങൾ  കണ്ടെത്തുന്ന ഒന്നല്ല

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 30, 2022 208 -15 -6.8%
April 22, 2022 223 +1 +0.5%
March 15, 2022 222 -6 -2.7%
January 16, 2022 228 -2 -0.9%
December 10, 2021 230 -6 -2.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users