ഇത് നമ്മുടെ വീട് on Clubhouse

ഇത് നമ്മുടെ വീട് Clubhouse
1.1k Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

അലമ്പാൻ ഒരുത്തരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട okkk

Rules

Rule 1

18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ദയവു ചെയ്തു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരരുത് കാരണം clubhouse ഇപ്പോൾ സയിബർ സെൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണ്.clubhouse റൂൾസ്‌ പ്രകാരം 18 വയസിനു മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ആപ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം ഉള്ളു.

Rule 2

എല്ലാവരോടും മാന്യമായി പെരുമാറുക.മറ്റു മെമ്പേഴ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല.രാഷ്ട്രിയം,മതം ഇവ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

Rule 3

മതം,രാഷ്ട്രിയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചർച്ച കൊണ്ടുപോയാൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ remove ചെയ്തു block ചെയുന്നതായിരിക്കും

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,100 +37 +3.5%
November 13, 2021 1,063 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,062 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,061 +1 +0.1%
November 05, 2021 1,060 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,059 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,058 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,056 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,055 +474 +81.6%
August 27, 2021 581 +1 +0.2%
August 26, 2021 580 +19 +3.4%
August 25, 2021 561 +16 +3.0%
August 24, 2021 545 +24 +4.7%
August 22, 2021 521 +16 +3.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs