Hasan Farahani on Clubhouse

Updated: Jul 9, 2023
Hasan Farahani Clubhouse
86 Followers
449 Following
Jul 20, 2021 Registered
@nima.katibeh Username

Bio

داستان‌نویس 🖊️ 💻 🖨️
لیسانس زبان و ادبیات فارسی
💡
ریچارد نورث پَترسون:
نوشتن یعنی بازنوشتن.
💡💡
ویلیام فاکنر:
نوشتن، عرق‌ریزان روح است.
💡💡💡
منیرو روانی‌پور:
نویسنده‌ای که برای نوشتن، منتظر موقعیت مناسب بماند هرگز چیزی نخواهد نوشت. نوشتن، موقعیت اصلی نویسنده است.
💡💡💡💡
یوگنی ایوانویچ زامیاتین:
ادبیات واقعی فقط آنجایی به وجود می‌آید که خالقانش نه حقوق‌بگیران سخت‌کوش و قابل اعتماد بلکه دیوانگان، عزلت‌گزیدگان، ملحدان، خیال‌بافان، نافرمانان و شک‌اندیشان باشند.
💡💡💡💡💡
محمد مختاری:
نوشتن شورش علیه زبان مسلط است. زیرا زبان سلطه، در پی ثبات و تداوم و استمرار عادت و هنجاری است که بر گذشتگی و روزمرگی استوار است. در مقابل، نوشتن از جنس آیندگی است. کار کردش نوخواهی، شکستن عادت، تغییر وضع، و بر هم زدن نظم زبانی است که ابزار نظارت بر انسان باشد. نوآوری در حقیقت تحقق شکلی از آینده در اکنون است. نویسنده و شاعر جهانی را طرح می‌ریزند که مستلزم رهایی است. جهانی در گسترش کلمه، تنوع اندیشه، کثرت بیان، و اعتلای فرهنگ. همین کارکرد است که نوشتن را، خواه ناخواه، از جنس رؤیا، آینده و آرمانشهر می‌کند. منتها رؤیا و آینده و آرمانشهری که در امروز تحقق می‌یابد. در واقع، شاعران و نویسندگان در پی ساختن هم اکنون‌اند. کار‌شان نه رشک بردن به آینده است، نه لمیدن بر گذشته، و نه تسلیم به روزمرگی. از این رو کار نویسنده انباشت و گسترش کلمه، و ژرف‌یابی در معناهای متنوع آن است. این کارکرد هنگامی مشخص‌تر و حساس‌تر می‌شود که سنت‌ها، نهادها، سیاست‌ها، قدرت‌ها، و ابزارهای بازدارنده، پای خود را بر گردهٔ زبان می‌نهند و آن را زیر سلطه و سانسور خود می‌طلبند. فرهنگ «سلطه» کلمه را محدود می‌خواهد. زبان را به ابزار نظارت خود تقلیل می‌دهد. ساخت‌های بیانی معهود و معینی، و هم سان و هم ساز با خود را مستقر می‌کند.
🚶🏃 🍏 💻 📝 📚 📻 🎼 🎭 🤡 🧠 🐜 🐓 🐠 🍺 🏀 🎾 ♟️🇩🇪 🇮🇹 🇯🇵 🇺🇾

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 09, 2023 86 +20 +30.4%
October 12, 2022 66 +8 +13.8%
August 17, 2022 58 +24 +70.6%
July 11, 2022 34 +7 +26.0%
June 04, 2022 27 +2 +8.0%
March 19, 2022 25 +1 +4.2%
December 14, 2021 24 -1 -4.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users