تحلیلگران حرفه ای on Clubhouse

تحلیلگران حرفه ای Clubhouse
5.2k Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

در این کلاب؛ بهترین‌ها به تحلیل شرکت‌ها، روند بازارها و ارزها می‌پردازند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 07, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 22, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 27, 2022 5,000 +100 +2.1%
April 30, 2022 4,900 +100 +2.1%
April 16, 2022 4,800 +100 +2.2%
March 26, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 11, 2022 4,600 +858 +23.0%
November 22, 2021 3,742 +37 +1.0%
November 20, 2021 3,705 +6 +0.2%
November 19, 2021 3,699 +31 +0.9%
November 17, 2021 3,668 +7 +0.2%
November 15, 2021 3,661 +15 +0.5%
November 14, 2021 3,646 +19 +0.6%
November 13, 2021 3,627 +18 +0.5%
November 12, 2021 3,609 +30 +0.9%
November 10, 2021 3,579 +58 +1.7%
November 07, 2021 3,521 +17 +0.5%
November 06, 2021 3,504 +19 +0.6%
November 05, 2021 3,485 +42 +1.3%
November 01, 2021 3,443 +17 +0.5%
October 30, 2021 3,426 +32 +1.0%
October 28, 2021 3,394 +7 +0.3%
October 27, 2021 3,387 +748 +28.4%
August 27, 2021 2,639 +13 +0.5%
August 26, 2021 2,626 +15 +0.6%
August 25, 2021 2,611 +6 +0.3%
August 24, 2021 2,605 +13 +0.6%
August 23, 2021 2,592 +160 +6.6%
August 22, 2021 2,432 +10 +0.5%
August 21, 2021 2,422 +5 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs