داستان کوتاه on Clubhouse

داستان کوتاه Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 7, 2023

Description

آن‌گاه که مجبوریم در جایی که اکنون هستیم بمانیم، داستان جای دیگری برای رفتن به ما می‌دهد.

Rules

داستانی که می‌خوانیم

اولویت با داستان کوتاهی است که خودتان نوشته‌اید اما اگر فرصتی بود دوست داریم داستانی به انتخاب و خوانش شما را گوش دهیم.
در صورت تعدد افراد داستان‌هایی تا حداکثر ۲۰۰۰ کلمه انتخاب کنیم.

نقدی که می‌کنیم

سوال‌های خارج از داستان و به خصوص در مورد ملیت و نژاد و سن را نمی‌پرسیم. همه با هم برابریم و مرزها اهمیتی ندارد. نقدها را بدون جبهه گیری بگوییم و بشنویم. و کلماتی که دیگری را ناراحت می‌کند به کارنمی‌بریم

داستانی که می‌خوانیم

در صورت استفاده از کلمات و توصیف‌های جنسی و فحش‌ها در داستان، قبل از خواندن اطلاع دهیم. ما به سانسور اعتقادی نداریم. ولی جز حق انتخاب برای نویسنده و خواننده به حق انتخاب برای شنونده نیز معتقدیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 07, 2023 2,289 +48 +2.2%
October 07, 2023 2,241 +80 +3.8%
September 07, 2023 2,161 +74 +3.6%
August 10, 2023 2,087 +42 +2.1%
July 08, 2023 2,045 +33 +1.7%
June 16, 2023 2,012 +133 +7.1%
March 15, 2023 1,879 +79 +4.4%
December 24, 2022 1,800 +100 +5.9%
September 18, 2022 1,700 +100 +6.3%
August 13, 2022 1,600 +100 +6.7%
July 05, 2022 1,500 +100 +7.2%
May 27, 2022 1,400 +100 +7.7%
April 16, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 26, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +296 +36.9%
November 23, 2021 804 +14 +1.8%
November 16, 2021 790 +9 +1.2%
November 13, 2021 781 +8 +1.1%
November 10, 2021 773 +10 +1.4%
November 07, 2021 763 +2 +0.3%
November 06, 2021 761 +5 +0.7%
November 02, 2021 756 +4 +0.6%
October 31, 2021 752 +9 +1.3%
October 28, 2021 743 +201 +37.1%
August 26, 2021 542 +20 +3.9%
August 25, 2021 522 +21 +4.2%
August 24, 2021 501 +6 +1.3%
August 23, 2021 495 +10 +2.1%
August 22, 2021 485 +21 +4.6%
August 21, 2021 464 +5 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs