فلسفه اگزیستانسیالیسم on Clubhouse

فلسفه اگزیستانسیالیسم Clubhouse
3.6k Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

محفلی برای علاقمندان به فلسفه اگزیستانسیالیسم و روان درمانی اگزیستانسیال

اساسا فلسفه اگزیستانسیالیسم بر بودن است نه داشتن . به قول ژان پل سارتر فقید « وجود بر ماهیت مقدم است.» ( ژان پل سارتر, اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر)
ارادتمند شما سعید جلوخانی
https://www.clubhouse.com/@existentialism1

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 25, 2022 3,600 +100 +2.9%
September 06, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 21, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 10, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 19, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 11, 2022 3,100 +566 +22.4%
November 24, 2021 2,534 +1 +0.1%
November 23, 2021 2,533 +4 +0.2%
November 21, 2021 2,529 +7 +0.3%
November 19, 2021 2,522 +7 +0.3%
November 17, 2021 2,515 +23 +1.0%
November 15, 2021 2,492 +7 +0.3%
November 13, 2021 2,485 +5 +0.3%
November 12, 2021 2,480 +9 +0.4%
November 11, 2021 2,471 +9 +0.4%
November 10, 2021 2,462 +10 +0.5%
November 08, 2021 2,452 +12 +0.5%
November 06, 2021 2,440 +66 +2.8%
November 05, 2021 2,374 +75 +3.3%
November 02, 2021 2,299 +13 +0.6%
November 01, 2021 2,286 +6 +0.3%
October 31, 2021 2,280 +173 +8.3%
October 29, 2021 2,107 +92 +4.6%
October 28, 2021 2,015 +68 +3.5%
October 26, 2021 1,947 +1,006 +107.0%
August 26, 2021 941 +2 +0.3%
August 24, 2021 939 +1 +0.2%
August 23, 2021 938 +1 +0.2%
August 22, 2021 937 +9 +1.0%
August 20, 2021 928 +798 +613.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs