رادیو سازورنگ 📻 منطق ، هنر و فلسفه on Clubhouse

رادیو سازورنگ 📻 منطق ، هنر و فلسفه Clubhouse
4.5k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

منطق ، هنر و فلسفه

از فهمیدن نترسید.
اینجا سخنرانی کنید.
بدون استدلال وارد نشوید. ⛔

تمرین و اجرا

🎼 موسیقی
🎭 تئاتر (نمایش)

t.me/sazorang

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 4,572 +2,451 +115.6%
February 04, 2024 2,121 +94 +4.7%
December 21, 2023 2,027 +78 +4.1%
November 09, 2023 1,949 +67 +3.6%
October 10, 2023 1,882 +178 +10.5%
September 10, 2023 1,704 +47 +2.9%
August 12, 2023 1,657 +38 +2.4%
July 11, 2023 1,619 +39 +2.5%
June 17, 2023 1,580 +180 +12.9%
January 01, 2023 1,400 +100 +7.7%
September 06, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 16, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 21, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 23, 2022 1,000 +2 +0.3%
April 17, 2022 998 +13 +1.4%
April 10, 2022 985 +11 +1.2%
April 03, 2022 974 +3 +0.4%
March 27, 2022 971 +8 +0.9%
March 19, 2022 963 +16 +1.7%
March 11, 2022 947 +123 +15.0%
November 23, 2021 824 -6 -0.8%
November 12, 2021 830 +2 +0.3%
November 07, 2021 828 +1 +0.2%
October 30, 2021 827 +2 +0.3%
October 28, 2021 825 -1 -0.2%
October 27, 2021 826 +5 +0.7%
October 26, 2021 821 +153 +23.0%
August 26, 2021 668 -3 -0.5%
August 24, 2021 671 +10 +1.6%
August 23, 2021 661 -2 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs