رادیو سازورنگ on Clubhouse

رادیو سازورنگ Clubhouse
1.3k Members
🎧 Music 🌳 Philosophy Topics
Updated: Nov 25, 2022

Description

«فلسفه، منطق و هنر»

از فهمیدن نترسید.
اینجا سخنرانی کنید.

بدون استدلال وارد نشوید. ⛔

t.m/sazorang

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 16, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 21, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 23, 2022 1,000 +2 +0.3%
April 17, 2022 998 +13 +1.4%
April 10, 2022 985 +11 +1.2%
April 03, 2022 974 +3 +0.4%
March 27, 2022 971 +8 +0.9%
March 19, 2022 963 +16 +1.7%
March 11, 2022 947 +123 +15.0%
November 23, 2021 824 -6 -0.8%
November 12, 2021 830 +2 +0.3%
November 07, 2021 828 +1 +0.2%
October 30, 2021 827 +2 +0.3%
October 28, 2021 825 -1 -0.2%
October 27, 2021 826 +5 +0.7%
October 26, 2021 821 +153 +23.0%
August 26, 2021 668 -3 -0.5%
August 24, 2021 671 +10 +1.6%
August 23, 2021 661 -2 -0.4%
August 21, 2021 663 +4 +0.7%
August 20, 2021 659 +4 +0.7%
August 19, 2021 655 +1 +0.2%
August 18, 2021 654 -2 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs