کافه نیچه on Clubhouse

کافه نیچه Clubhouse
11.1k Members
👥 Social Issues 🌳 Philosophy 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 18, 2023

Description

کافه نیچه؛ کافه‌ای برای بحث های الیت

"هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم".

کافه نیچه محلی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های جامعه ماست.

گردانندگان این کافه از اعضای موسسه ترویج جامعه باز هستند.

با احترام به مباحث و دیدگاه‌‌های متفاوت مطرح شده توسط مهمانان و کارشناسان، گفتنی است نظرات طرح شده الزاما بیان‌گر نظرات گردانندگان کافه نیچه نیست.

----------------

وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما:

https://fa.opensocietyalliance.org

FB.me/aposiran
Twitter.com/aposiran
Instagram.com/aposiran
t.me/aposiran

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 11,187 +8 +0.1%
March 03, 2023 11,179 +79 +0.8%
January 31, 2023 11,100 +100 +1.0%
January 20, 2023 11,000 +200 +1.9%
January 16, 2023 10,800 +100 +1.0%
January 12, 2023 10,700 +200 +2.0%
November 12, 2022 10,500 +100 +1.0%
November 06, 2022 10,400 +100 +1.0%
October 30, 2022 10,300 +200 +2.0%
October 24, 2022 10,100 +100 +1.0%
October 17, 2022 10,000 +100 +1.1%
October 10, 2022 9,900 +100 +1.1%
September 30, 2022 9,800 +100 +1.1%
September 26, 2022 9,700 +100 +1.1%
September 19, 2022 9,600 +100 +1.1%
September 06, 2022 9,500 +100 +1.1%
August 27, 2022 9,400 +100 +1.1%
August 14, 2022 9,300 +100 +1.1%
August 08, 2022 9,200 +100 +1.1%
July 26, 2022 9,100 +100 +1.2%
July 19, 2022 9,000 +100 +1.2%
July 13, 2022 8,900 +100 +1.2%
June 30, 2022 8,800 +100 +1.2%
June 23, 2022 8,700 +100 +1.2%
June 17, 2022 8,600 +100 +1.2%
June 10, 2022 8,500 +100 +1.2%
June 04, 2022 8,400 +200 +2.5%
May 28, 2022 8,200 +100 +1.3%
May 21, 2022 8,100 +100 +1.3%
May 15, 2022 8,000 +100 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs