کافه نیچه on Clubhouse

کافه نیچه Clubhouse
8k Members
🌳 Philosophy 🧀 Psychology Topics
Updated: May 15, 2022

Description

کافه نیچه؛ کافه‌ای برای بحث های الیت

"هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم".

کافه نیچه محلی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های جامعه ماست.

گردانندگان این کافه از اعضای موسسه ترویج جامعه باز هستند.

با احترام به مباحث و دیدگاه‌‌های متفاوت مطرح شده توسط مهمانان و کارشناسان، گفتنی است نظرات طرح شده الزاما بیان‌گر نظرات گردانندگان کافه نیچه نیست.

----------------

وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما:

https://fa.opensocietyalliance.org

FB.me/aposiran
Twitter.com/aposiran
Instagram.com/aposiran
t.me/aposiran

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 15, 2022 8,000 +100 +1.3%
May 08, 2022 7,900 +200 +2.6%
April 24, 2022 7,700 +100 +1.4%
March 12, 2022 7,600 +1,721 +29.3%
November 24, 2021 5,879 +3 +0.1%
November 23, 2021 5,876 +14 +0.3%
November 21, 2021 5,862 +10 +0.2%
November 19, 2021 5,852 +5 +0.1%
November 17, 2021 5,847 +5 +0.1%
November 16, 2021 5,842 -3 -0.1%
November 15, 2021 5,845 +2 +0.1%
November 14, 2021 5,843 +11 +0.2%
November 13, 2021 5,832 +5 +0.1%
November 12, 2021 5,827 +5 +0.1%
November 10, 2021 5,822 -3 -0.1%
November 09, 2021 5,825 +10 +0.2%
November 08, 2021 5,815 +1 +0.1%
November 06, 2021 5,814 +4 +0.1%
November 02, 2021 5,810 +4 +0.1%
November 01, 2021 5,806 -1 -0.1%
October 31, 2021 5,807 +7 +0.2%
October 30, 2021 5,800 +6 +0.2%
October 29, 2021 5,794 +76 +1.4%
October 28, 2021 5,718 +12 +0.3%
October 27, 2021 5,706 -3 -0.1%
October 26, 2021 5,709 +561 +10.9%
August 27, 2021 5,148 +2 +0.1%
August 26, 2021 5,146 +6 +0.2%
August 25, 2021 5,140 +25 +0.5%
August 24, 2021 5,115 -4 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs