مهدی اسدی on Clubhouse

Updated: Jan 30, 2023
مهدی اسدی Clubhouse
3.4k Followers
3.6k Following
Jun 22, 2021 Registered
@mahdiasadi8937 Username

Bio

🌹💚💛💙🧡
💙 عشقم جانم ناموسم وطنم ایران جان ناچیزم فدای تو 🖤🖤🖤🌹🌹🌹🌹🌹💜🫐🍇 اینستاگرام هم بک میدهم کارشناس ارشد فقه و حقوق عضو شورای روستای علی آباد دامن و شورای بخش مرکزی و شهرستان رشتخوار در دوره پنجم مدرس دانشگاه پیام نور واحد خواف ۹۲ تا ۹۴ دوستدار و عاشق ایران بزرگ و حامی حقوق بشر و طرفدار صلح جهانی خدایا تو که باشی دغدغه نیست💚💛💙🧡

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 23, 2022 3,400 -100 -2.9%
August 31, 2022 3,500 -100 -2.8%
August 03, 2022 3,600 -100 -2.8%
July 18, 2022 3,700 -100 -2.7%
July 16, 2022 3,800 +100 +2.8%
July 15, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 13, 2022 3,600 +100 +2.9%
July 03, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 30, 2022 3,400 +100 +3.1%
June 25, 2022 3,300 +100 +3.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users