🎵 دولت عشق. 🎵 on Clubhouse

🎵  دولت عشق. 🎵 Clubhouse
9.5k Members
Updated: Feb 9, 2024

Description

این اتاق هنریست پس از بحث سیاسی و توهین و غیبت خود داری نمایید
در این اتان ریمو‌ و بلاک ممنوع است

در این اتاق حاشیه جای ندارد
اساس نامه دولت عشق: این اتاق متعلق است به همه افراد که در این اتاق عضو هستند و به شخص خاصی تعلق ندارد _در این اتاق عشق ازاد و مقدس است_ بحث سیاسی و بخث های حاشیه ای از جمله توهین و تخریب و غیبت ممنوع است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 09, 2024 9,576 +761 +8.7%
December 26, 2023 8,815 +646 +8.0%
November 13, 2023 8,169 +880 +12.1%
October 13, 2023 7,289 +630 +9.5%
September 13, 2023 6,659 +131 +2.1%
August 15, 2023 6,528 +95 +1.5%
July 14, 2023 6,433 +889 +16.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs