ایران‌آباد on Clubhouse

ایران‌آباد Clubhouse
5k Members
Updated: Aug 8, 2022

Rules

رویکرد کلاب

ما معتقدیم برای داشتن ایرانی آباد راهی جز گفت و گو وجود ندارد و تنها آلترناتیو موجود مهربانی مدنی می‌باشد
براین اساس در این کلاب فعالیت می کنیم

قوانین کلاب

١-حضور و ابراز عقاید برای همه آزاد
٢-توهین ممنوع
٣-برهم زدن امنیت روانی دیگران ممنوع
۴-ورود هتاک ممنوع (مطلقا)
۵-بلاک کردن ممنوع
6-مسؤلیت آنچه گفته می شود بر عهده اشخاص می‌باشد
7-تابع قوانین ج.ا.ایرن

نکات مهم

درصورت زنبیل گذاشتن بگونه‌ای که درجریان بحث نباشید اجازه صحبت داده نخواهد شد تا زمانی که درجریان قرار بگیرید
درصورت بازکردن مایک در صحبت دیگران بعد از تذکر اول از ادامه حضور شما در بالکن ممانعت میشود

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 5,000 +100 +2.1%
June 17, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 14, 2022 4,800 +100 +2.2%
May 08, 2022 4,700 +100 +2.2%
May 01, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 24, 2022 4,500 +200 +4.7%
April 03, 2022 4,300 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,200 +574 +15.9%
November 24, 2021 3,626 -1 -0.1%
November 22, 2021 3,627 -5 -0.2%
November 21, 2021 3,632 -3 -0.1%
November 19, 2021 3,635 -2 -0.1%
November 16, 2021 3,637 -6 -0.2%
November 15, 2021 3,643 +43 +1.2%
November 13, 2021 3,600 -4 -0.2%
November 12, 2021 3,604 -2 -0.1%
November 11, 2021 3,606 -1 -0.1%
November 10, 2021 3,607 -5 -0.2%
November 09, 2021 3,612 -3 -0.1%
November 08, 2021 3,615 -1 -0.1%
November 07, 2021 3,616 +2 +0.1%
November 06, 2021 3,614 +41 +1.2%
November 01, 2021 3,573 -3 -0.1%
October 31, 2021 3,576 +2 +0.1%
October 29, 2021 3,574 -8 -0.3%
October 28, 2021 3,582 +268 +8.1%
October 26, 2021 3,314 +87 +2.7%
August 26, 2021 3,227 +112 +3.6%
August 25, 2021 3,115 -6 -0.2%
August 24, 2021 3,121 +5 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs