سیاست نامه POLITICS on Clubhouse

سیاست نامه POLITICS Clubhouse
9.9k Members
👩🏻‍🤝‍👩🏿 Women 🌳 Philosophy Topics
Updated: Aug 8, 2022

Description

سیاست به مثابه علم ، روش و فهم جهان اجتماعی

Rules

گفتگو فضیلت اخلاقی است!

گفتگو کوشش دو سویه برای فهم جهان است

گفتگو کوششی دو سویه برای فهم یکدیگر است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 01, 2022 9,900 +100 +1.1%
July 19, 2022 9,800 +100 +1.1%
July 06, 2022 9,700 +100 +1.1%
June 30, 2022 9,600 +100 +1.1%
June 17, 2022 9,500 +100 +1.1%
June 04, 2022 9,400 +100 +1.1%
May 21, 2022 9,300 +100 +1.1%
May 01, 2022 9,200 +100 +1.1%
April 17, 2022 9,100 +100 +1.2%
March 27, 2022 9,000 +100 +1.2%
March 12, 2022 8,900 +600 +7.3%
November 24, 2021 8,300 +5 +0.1%
November 23, 2021 8,295 +5 +0.1%
November 21, 2021 8,290 +12 +0.2%
November 20, 2021 8,278 +5 +0.1%
November 19, 2021 8,273 -1 -0.1%
November 18, 2021 8,274 +15 +0.2%
November 17, 2021 8,259 +16 +0.2%
November 16, 2021 8,243 +2 +0.1%
November 15, 2021 8,241 +15 +0.2%
November 14, 2021 8,226 +4 +0.1%
November 13, 2021 8,222 +10 +0.2%
November 12, 2021 8,212 +6 +0.1%
November 11, 2021 8,206 +8 +0.1%
November 09, 2021 8,198 +12 +0.2%
November 08, 2021 8,186 +18 +0.3%
November 07, 2021 8,168 +29 +0.4%
November 06, 2021 8,139 +30 +0.4%
November 02, 2021 8,109 +14 +0.2%
November 01, 2021 8,095 +21 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs