ایران۱۴۰۴ on Clubhouse

ایران۱۴۰۴ Clubhouse
17k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

👋با هر نظر و نگاه سیاسی با ما همراه شویدو با شرکت در اتاق های گفتگو در کنار هم به ساختن آینده بهتر برای ایران کمک کنیم

Rules

قانون اول

احترام به حقوق دیگران در گفتن و اظهار نظر

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 30, 2022 17,000 +100 +0.6%
September 26, 2022 16,900 +100 +0.6%
September 19, 2022 16,800 +100 +0.6%
September 13, 2022 16,700 +100 +0.7%
August 27, 2022 16,600 +100 +0.7%
August 21, 2022 16,500 +300 +1.9%
August 08, 2022 16,200 +100 +0.7%
August 01, 2022 16,100 +100 +0.7%
July 26, 2022 16,000 +200 +1.3%
July 19, 2022 15,800 +100 +0.7%
July 13, 2022 15,700 +100 +0.7%
July 06, 2022 15,600 +100 +0.7%
June 30, 2022 15,500 +100 +0.7%
June 23, 2022 15,400 +1,700 +12.5%
June 17, 2022 13,700 +200 +1.5%
June 10, 2022 13,500 +100 +0.8%
June 04, 2022 13,400 +400 +3.1%
May 28, 2022 13,000 +100 +0.8%
May 21, 2022 12,900 +100 +0.8%
May 15, 2022 12,800 +100 +0.8%
May 08, 2022 12,700 +100 +0.8%
May 01, 2022 12,600 +200 +1.7%
April 24, 2022 12,400 +200 +1.7%
April 17, 2022 12,200 +200 +1.7%
April 10, 2022 12,000 +400 +3.5%
April 03, 2022 11,600 +300 +2.7%
March 27, 2022 11,300 +200 +1.9%
March 19, 2022 11,100 +100 +1.0%
March 12, 2022 11,000 +2,883 +35.6%
November 24, 2021 8,117 +7 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs