ایران۱۴۰۴ on Clubhouse

ایران۱۴۰۴ Clubhouse
26k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

👋محلی برای گفتگو و تبادل نظر برای همه در چارچوب احترام متقابل.

36604

Rules

قانون اول

احترام به حقوق دیگران در گفتن و اظهار نظر

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 26,068 +512 +2.1%
December 24, 2023 25,556 +587 +2.4%
November 11, 2023 24,969 +554 +2.3%
October 12, 2023 24,415 +1,972 +8.8%
September 12, 2023 22,443 +1,114 +5.3%
August 14, 2023 21,329 +281 +1.4%
July 12, 2023 21,048 +201 +1.0%
June 19, 2023 20,847 +1,275 +6.6%
March 18, 2023 19,572 +189 +1.0%
March 03, 2023 19,383 +283 +1.5%
February 04, 2023 19,100 +100 +0.6%
January 27, 2023 19,000 +100 +0.6%
January 20, 2023 18,900 +100 +0.6%
January 12, 2023 18,800 +100 +0.6%
January 01, 2023 18,700 +100 +0.6%
December 28, 2022 18,600 +100 +0.6%
December 20, 2022 18,500 +500 +2.8%
November 25, 2022 18,000 +100 +0.6%
November 19, 2022 17,900 +100 +0.6%
November 12, 2022 17,800 +100 +0.6%
November 06, 2022 17,700 +200 +1.2%
October 30, 2022 17,500 +100 +0.6%
October 24, 2022 17,400 +200 +1.2%
October 17, 2022 17,200 +100 +0.6%
October 10, 2022 17,100 +100 +0.6%
September 30, 2022 17,000 +100 +0.6%
September 26, 2022 16,900 +100 +0.6%
September 19, 2022 16,800 +100 +0.6%
September 13, 2022 16,700 +100 +0.7%
August 27, 2022 16,600 +100 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs