آینده ایران on Clubhouse

آینده ایران Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

تحلیل مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تاثیرگذار بر آینده ایران

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 08, 2023 2,294 +7 +0.4%
October 08, 2023 2,287 +5 +0.3%
September 09, 2023 2,282 -1 -0.1%
August 11, 2023 2,283 +2 +0.1%
July 10, 2023 2,281 -3 -0.2%
June 17, 2023 2,284 +3 +0.2%
March 16, 2023 2,281 -19 -0.9%
January 08, 2023 2,300 +100 +4.6%
November 18, 2022 2,200 +100 +4.8%
September 30, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 25, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 16, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 14, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 27, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +321 +25.1%
November 23, 2021 1,279 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,278 +3 +0.3%
November 20, 2021 1,275 +11 +0.9%
November 14, 2021 1,264 +9 +0.8%
November 10, 2021 1,255 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,253 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,251 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,252 +7 +0.6%
November 05, 2021 1,245 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,244 +6 +0.5%
November 03, 2021 1,238 +5 +0.5%
October 31, 2021 1,233 +12 +1.0%
October 30, 2021 1,221 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,215 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,213 +13 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs