فرهنگ H on Clubhouse

Updated: Jul 4, 2023
فرهنگ H Clubhouse
277 Followers
2.1k Following
@fh79fh Username

Bio

🐴🐎🦄🐎🐴

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي
دل بي تو به جان آمد وقت است که بازآيي

🟥🟥⬜️🦁⬜️🟩🟩

در اوراق ِ دروغ آغشت و ننگ اندود ِ خود ، تاريخ
از آن پنهان شهيدان ، هيچ هرگز ياد خواهد كرد؟

و آيا هيچ كس هرگز،
نهان يا آشكار ، آن داغداران را
كز ايشان گُم شدند آنان كه ديگر برنمى گردند،
به برگ ِ زرد ِ پيغام تسلّى شاد خواهد كرد ؟
و بر دلهاى در خون غرق و داغ آجينشان ، آن دشت ِ پُرلاله،
نثار ِ ابر اگر نتوان ، گذار باد خواهد كرد ..؟!

#اخوان_ثالث

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 04, 2023 277 +231 +502.2%
February 07, 2022 46 +14 +43.8%
January 01, 2022 32 +5 +18.6%

Member of

More Clubhouse users