ناقص الدین on Clubhouse

ناقص الدین Clubhouse
11.1k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

بی پرده و صریح ! در افشای مراکز و افراد فاسد امنیتی و دشمنان ملت ایران لحظه ای تأخیر نخواهیم داشت.

Rules

🛑 قانون بسیار مهم اتاق

در ناقص الدین شاه ، بدون تایید ‌و یا نفی جناح و حزب سیاسی و سازمان های فعال در حوزه سیاست ، دید حقوق بشری و انسانی به مسایل مطرح شده داریم و حضور شما در استیج، به منزله پذیرش این قاعده مهم اتاق می‌باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 11,179 +23 +0.3%
October 12, 2023 11,156 +39 +0.4%
September 12, 2023 11,117 -11 -0.1%
August 14, 2023 11,128 -18 -0.2%
July 12, 2023 11,146 +11,021 +8,816.9%
June 19, 2023 125 -2 -1.6%
March 18, 2023 127 -1 -0.8%
March 03, 2023 128 0 0.0%
January 12, 2023 128 +1 +0.8%
January 01, 2023 127 +1 +0.8%
December 20, 2022 126 +2 +1.7%
November 12, 2022 124 +2 +1.7%
October 17, 2022 122 -1 -0.9%
August 14, 2022 123 +1 +0.9%
August 08, 2022 122 +3 +2.6%
August 01, 2022 119 +1 +0.9%
July 26, 2022 118 +3 +2.7%
July 19, 2022 115 +3 +2.7%
July 06, 2022 112 +1 +1.0%
June 23, 2022 111 +1 +1.0%
June 17, 2022 110 -1 -1.0%
May 28, 2022 111 +4 +3.8%
May 21, 2022 107 +2 +2.0%
May 15, 2022 105 +2 +2.0%
May 08, 2022 103 +3 +3.0%
May 01, 2022 100 +2 +2.1%
April 24, 2022 98 +5 +5.4%
April 10, 2022 93 +1 +1.1%
April 03, 2022 92 +3 +3.4%
March 27, 2022 89 +1 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs