خانه‌ دوست‌داران بیدل on Clubhouse

خانه‌ دوست‌داران بیدل Clubhouse
2.6k Members
Updated: Jul 6, 2022

Description

دل حیرت آفرین‌است هر سونظرگشاییم//
در خانه هیچ‌کس نیست آیینه هست و ماییم. بیدل خوانی و تشریح غزلیات بیدل:
در این خانه هر یکشنبه ساعت 19:00 به وقت کابل و تهران که برابر است با 16:30 به وقت اروپا، یک غزل مکمل حضرت بیدل را می‌خوانیم، و تشریح می‌کنیم. هدف این‌است که غزل بیدل را درست بخوانیم و کوشش کنیم که درک خود را، درک نزدیک خود نسبت به غزل را باز گوییم و در نهایت به تأویل دقیق از متن دست پیدا کنیم. گرچه در این خانه در صدد مشاجره و قناعت دادن هم‌دیگر نیستیم. ولی همواره کوشش می کنیم تا دقیق‌ترین و بهترین درک و دریافت را عرضه کنیم.با حرمت. پرواز.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 06, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 21, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 17, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 27, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 12, 2022 2,200 +549 +33.3%
November 24, 2021 1,651 +9 +0.6%
November 21, 2021 1,642 +8 +0.5%
November 19, 2021 1,634 +42 +2.7%
November 15, 2021 1,592 +6 +0.4%
November 13, 2021 1,586 +17 +1.1%
November 12, 2021 1,569 +74 +5.0%
November 08, 2021 1,495 +10 +0.7%
November 06, 2021 1,485 +12 +0.9%
November 03, 2021 1,473 +1 +0.1%
November 02, 2021 1,472 +16 +1.1%
November 01, 2021 1,456 +8 +0.6%
October 31, 2021 1,448 +46 +3.3%
October 30, 2021 1,402 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,401 +7 +0.6%
October 28, 2021 1,394 +538 +62.9%
August 27, 2021 856 +1 +0.2%
August 26, 2021 855 +6 +0.8%
August 24, 2021 849 +24 +3.0%
August 22, 2021 825 +20 +2.5%
August 21, 2021 805 +114 +16.5%
August 18, 2021 691 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs