ایمان؛جهاد؛شهادت on Clubhouse

ایمان؛جهاد؛شهادت Clubhouse
1.2k Members
Updated: Sep 25, 2022

Rules

پایبند نظام مردم سالار دینی ایرانیم

رزمنده و جانبازیم و فدایی ولایت با رای مردم ایران همراه و بر رضای خدا گواهیم پس ارزشهای ملت ایران ارزش ماست و خط قرمز ما و رعایت حرمتش را خواستاریم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,200 +133 +12.5%
November 22, 2021 1,067 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,066 +12 +1.2%
November 19, 2021 1,054 -1 -0.1%
November 17, 2021 1,055 +25 +2.5%
November 15, 2021 1,030 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,028 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,026 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,027 +4 +0.4%
November 06, 2021 1,023 +29 +3.0%
November 01, 2021 994 +1 +0.2%
October 30, 2021 993 -2 -0.3%
October 29, 2021 995 -2 -0.3%
October 28, 2021 997 +12 +1.3%
October 26, 2021 985 +754 +326.5%
August 27, 2021 231 -1 -0.5%
August 26, 2021 232 +6 +2.7%
August 24, 2021 226 +6 +2.8%
August 23, 2021 220 +6 +2.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs