Maryam Shariatmadari on Clubhouse

Updated: Jun 28, 2022
Maryam Shariatmadari Clubhouse
3.8k Followers
361 Following
Mar 2, 2021 Registered
@maryamshrtmdr Username

Bio

آب و آتش نسبتی دارند جاویدان
 مثل شب با روز ، اما از شگفتیها
ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما
 آتشی با شعله‌های آبی زیبا

آه
 سوزدم تا زنده‌ام یادش که ما بودیم
 آتشی سوزان و سوزاننده و زنده
چشمه‌ی بس پاکی روشن
 هم فروغ و فر دیرین را فروزنده
هم چراغ شب زدای معبر فردا

آب و آتش نسبتی دارند دیرینه
 آتشی که آب می‌پاشند بر آن ، می‌کند فریاد
 ما مقدس آتشی بودیم ، بر ما آب
پاشیدند
 آبهای شومی و تاریکی و بیداد
خاست فریادی ، و درد آلود فریادی

من همان فریادم ، آن فریاد غم بنیاد
هر چه بود و هر چه هست و هر چه خواهد بود
من نخواهم برد ، این از یاد
 کآتشی بودیم بر ما آب پاشیدند
 گفتم و می‌گویم و پیوسته خواهم گفت
ور رود بود و
نبودم
همچنان که رفته است و می‌رود
بر باد

Invited by: Shervin Jamshidpour

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 25, 2022 3,800 -100 -2.6%
December 03, 2021 3,900 +100 +2.7%
October 15, 2021 3,800 +100 +2.8%
September 23, 2021 3,700 +27 +0.8%
August 26, 2021 3,673 +298 +8.9%
June 27, 2021 3,375 +81 +2.5%
June 19, 2021 3,294 +57 +1.8%
June 11, 2021 3,237 +78 +2.5%
June 05, 2021 3,159 +123 +4.1%
May 30, 2021 3,036 +479 +18.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users