از سی‌است تا سی‌نما on Clubhouse

از سی‌است تا سی‌نما Clubhouse
2.1k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

این جا درباره سیاست، سینما، رسانه، تئاتر، ادبیات، فلسفه و هنر گپ می‌زنیم. “If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"33460

Rules

ضبط و انتشار گفتگوها بدون اجازه قبلی مجاز نیست

“If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"

احترام یکدیگر را حفظ کنیم و توهین و حملات شخصی نکنیم

لطفا از افرادی که در گفتگوها حضور ندارند صحبت نکنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 03, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +24 +1.3%
November 18, 2021 1,976 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,977 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,979 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,981 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,982 +109 +5.9%
August 23, 2021 1,873 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,872 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,870 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,871 -3 -0.2%
August 16, 2021 1,874 +10 +0.6%
August 13, 2021 1,864 +7 +0.4%
July 30, 2021 1,857 +97 +5.6%
July 09, 2021 1,760 +4 +0.3%
July 08, 2021 1,756 +4 +0.3%
July 06, 2021 1,752 +2 +0.2%
July 05, 2021 1,750 -1 -0.1%
July 04, 2021 1,751 +4 +0.3%
July 03, 2021 1,747 +3 +0.2%
July 01, 2021 1,744 +1 +0.1%
June 29, 2021 1,743 +7 +0.5%
June 28, 2021 1,736 -1 -0.1%
June 27, 2021 1,737 +2 +0.2%
June 26, 2021 1,735 +1 +0.1%
June 25, 2021 1,734 +1 +0.1%
June 24, 2021 1,733 +2 +0.2%
June 23, 2021 1,731 +9 +0.6%
June 22, 2021 1,722 +2 +0.2%
June 21, 2021 1,720 +6 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs