از سی‌است تا سی‌نما on Clubhouse

از سی‌است تا سی‌نما Clubhouse
2.1k Members
Updated: Jul 4, 2024

Description

این جا درباره سیاست، سینما، رسانه، تئاتر، ادبیات، فلسفه و هنر گپ می‌زنیم. “If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"33460
ضبط و انتشار گفتگوها بدون اجازه قبلی مجاز نیست: “If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"


احترام یکدیگر را حفظ کنیم و توهین و حملات شخصی نکنیم:
لطفا از افرادی که در گفتگوها حضور ندارند صحبت نکنید:

Rules

ضبط و انتشار گفتگوها بدون اجازه قبلی مجاز نیست

“If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"

احترام یکدیگر را حفظ کنیم و توهین و حملات شخصی نکنیم

لطفا از افرادی که در گفتگوها حضور ندارند صحبت نکنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 04, 2024 2,176 +9 +0.5%
March 25, 2024 2,167 +14 +0.7%
February 03, 2024 2,153 +12 +0.6%
December 20, 2023 2,141 +12 +0.6%
November 09, 2023 2,129 +10 +0.5%
October 09, 2023 2,119 +19 +1.0%
September 10, 2023 2,100 0 0.0%
August 12, 2023 2,100 -3 -0.2%
July 10, 2023 2,103 -1 -0.1%
June 17, 2023 2,104 -12 -0.6%
March 17, 2023 2,116 +16 +0.8%
June 03, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +24 +1.3%
November 18, 2021 1,976 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,977 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,979 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,981 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,982 +109 +5.9%
August 23, 2021 1,873 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,872 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,870 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,871 -3 -0.2%
August 16, 2021 1,874 +10 +0.6%
August 13, 2021 1,864 +7 +0.4%
July 30, 2021 1,857 +97 +5.6%
July 09, 2021 1,760 +4 +0.3%
July 08, 2021 1,756 +4 +0.3%
July 06, 2021 1,752 +2 +0.2%
July 05, 2021 1,750 -1 -0.1%
July 04, 2021 1,751 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs