من ايرانيم on Clubhouse

من ايرانيم Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 13, 2024

Description

١)هر ايرانى آزادانه حق رشد و ارائه شخصيت خود رادارد ، بشرطى كه حقوق ديگران را از بين نبرد. ٢)همه ى ايرانيها و ساكنين ايران در برابر قانون مساوى هستند. زنها و مردان داراى حقوق برابر هستند. هيچكس بواسطه ى جنسيت ، اصل و نسب ، باور ، مذهب ، بينش سياسى ، نسبت به ديگرى برترى و يا محروميت ندارد. هيچكس بواسطه ى معلوليت محروميت ندارد. ٣)هر ايرانى و غير ايرانى ساكن ايران حق دارد كه در انتخاب باور خود آزاد باشد. ٤)هر ايرانى و غير ايرانى ساكن ايران حق دارد نظر خود را آزادانه بصورت كلام ، مكتوب ، تصوير و ... بيان كند. حق آزادى مطبوعات و گزارش از طريق راديو و تلوزيون و فيلم و هنر براى اصحاب رسانه و هنرمندان محفوظ و غير قابل نظارت دولت و نهادهاى دولتى ميباشد. ٥)جدايى كامل دين و يا هر باور مذهبى از امور سياسى ، اقتصادى و امور آموزشى و پرورشى كشور. ٦) تبليغ هرگونه انديشه كه سبب ترويج خشونت و تبعيض جنسى ، قومى ، مذهبى ، حتى در حد كلام ( اقليت)، شود ممنوع ميباشد. خطوط قرمز اين كلاب : احترام به تماميت ارضى ايران ، احترام به هويت تاريخى و ملى ايرانى ، احترام به اقوام ايرانى ، احترام به زبانها و گويشهاى رايج در ايران ، احترام به مراسم سنتى اقوام ايرانى ، احترام به حق آزادى ديگران ، ممنوعيت ايجاد نفاق و يأس در همبستگى ايرانيان ، احترام به حقوق برابر براى كودكان ، زنان ، دگرباشان ، مردان ، دگرانديشان ، احترام به حق حيات انسانها و حيوانات و گياهان. تبليغ دينى و يا هر باور مذهبى ، ترويج خشونت عليه بشريت ، ترويج اكاذب و دروغهاى تاريخى ، تبليغ براى رژيم جمهورى اسلامى ممنوع ميباشد .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2024 1,300 +7 +0.6%
January 23, 2024 1,293 +12 +1.0%
December 09, 2023 1,281 +9 +0.8%
November 01, 2023 1,272 +14 +1.2%
October 02, 2023 1,258 +28 +2.3%
September 02, 2023 1,230 +6 +0.5%
August 05, 2023 1,224 +8 +0.7%
July 04, 2023 1,216 +2 +0.2%
April 08, 2023 1,214 +6 +0.5%
March 13, 2023 1,208 +8 +0.7%
September 17, 2022 1,200 +100 +9.1%
September 11, 2022 1,100 -100 -8.4%
September 01, 2022 1,200 +100 +9.1%
August 19, 2022 1,100 -100 -8.4%
August 12, 2022 1,200 +100 +9.1%
July 30, 2022 1,100 -100 -8.4%
June 28, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 09, 2022 1,100 +103 +10.4%
November 18, 2021 997 +3 +0.4%
November 12, 2021 994 -1 -0.2%
November 11, 2021 995 +8 +0.9%
November 01, 2021 987 +2 +0.3%
October 30, 2021 985 +2 +0.3%
October 29, 2021 983 +1 +0.2%
October 26, 2021 982 +230 +30.6%
August 20, 2021 752 +1 +0.2%
August 18, 2021 751 -3 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs