میخک نقره ای on Clubhouse

میخک نقره ای Clubhouse
7.5k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

*باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود *.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 7,516 -4 -0.1%
August 13, 2023 7,520 -2 -0.1%
July 12, 2023 7,522 -12 -0.2%
June 18, 2023 7,534 -65 -0.9%
March 17, 2023 7,599 +199 +2.7%
December 28, 2022 7,400 +100 +1.4%
December 24, 2022 7,300 +100 +1.4%
December 01, 2022 7,200 +100 +1.5%
October 30, 2022 7,100 +100 +1.5%
October 10, 2022 7,000 +100 +1.5%
September 19, 2022 6,900 +100 +1.5%
September 06, 2022 6,800 +100 +1.5%
August 27, 2022 6,700 +100 +1.6%
August 14, 2022 6,600 +100 +1.6%
August 08, 2022 6,500 +100 +1.6%
August 01, 2022 6,400 +100 +1.6%
July 26, 2022 6,300 +100 +1.7%
July 19, 2022 6,200 +100 +1.7%
July 13, 2022 6,100 +100 +1.7%
July 06, 2022 6,000 +100 +1.7%
June 30, 2022 5,900 +100 +1.8%
June 23, 2022 5,800 +100 +1.8%
June 10, 2022 5,700 +100 +1.8%
June 03, 2022 5,600 +100 +1.9%
May 21, 2022 5,500 +300 +5.8%
May 14, 2022 5,200 +300 +6.2%
May 08, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 01, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 17, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 03, 2022 4,600 +100 +2.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs