رضا زرین on Clubhouse

Updated: Jul 6, 2023
رضا زرین Clubhouse
391 Followers
1.1k Following
Aug 24, 2021 Registered
@paiiz81 Username

Bio

شیعه آماده جنگ است که دیدن دارد
چند روزی است سرم میل بریدن دارد
ایل ما ایل عجم هاست که یک کودک ما
جگری با جگر شیر برابر دارد
اینکه ما دست به شمشیر و زره ایستادیم

سبب این است که این طایفه رهبر دارد


نه عراق است و نه سوریه خیالت راحت

کشور ضامن آهوست،بزرگتر دارد

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 06, 2023 391 +82 +26.6%
September 30, 2022 309 +9 +3.0%
August 09, 2022 300 +21 +7.6%
July 03, 2022 279 +9 +3.4%
May 27, 2022 270 +3 +1.2%
April 19, 2022 267 +10 +3.9%
March 11, 2022 257 +2 +0.8%
January 13, 2022 255 +50 +24.4%
December 07, 2021 205 +35 +20.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users