بیداران پارس on Clubhouse

بیداران پارس Clubhouse
2.7k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

مناظره و گفتگوی خبری تحلیلی درباره هر آنچه اهمیت دارد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 26, 2022 2,700 +100 +3.9%
July 13, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 15, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 12, 2022 2,400 +866 +56.5%
November 24, 2021 1,534 +124 +8.8%
November 19, 2021 1,410 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,408 +4 +0.3%
November 13, 2021 1,404 +5 +0.4%
November 11, 2021 1,399 +3 +0.3%
November 10, 2021 1,396 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,394 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,393 -5 -0.4%
November 06, 2021 1,398 +9 +0.7%
November 01, 2021 1,389 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,387 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,384 +8 +0.6%
October 28, 2021 1,376 +5 +0.4%
October 26, 2021 1,371 +225 +19.7%
August 27, 2021 1,146 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,147 +8 +0.8%
August 25, 2021 1,139 +15 +1.4%
August 24, 2021 1,124 +4 +0.4%
August 23, 2021 1,120 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,118 +7 +0.7%
August 19, 2021 1,111 +9 +0.9%
August 18, 2021 1,102 +5 +0.5%
August 17, 2021 1,097 +10 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs