حیاط خلوت on Clubhouse

حیاط خلوت Clubhouse
3.9k Members
🏹 Entrepreneurship 📎 Small Business Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

کلاب حیاط خلوت تشکیل شده برای مباحث ازاد ،دوستانه،منتقدانه،سیاسی،ژئوپلتیکی ،مناظره
.
.
اینجا صراحت کلام،صداقت،منافع ملی،مطالبگری،کنشگری رسالت و شعار ماست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 3,900 +100 +2.7%
May 07, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 12, 2022 3,700 +465 +14.4%
November 24, 2021 3,235 +2 +0.1%
November 23, 2021 3,233 +10 +0.4%
November 21, 2021 3,223 +11 +0.4%
November 19, 2021 3,212 +5 +0.2%
November 18, 2021 3,207 +18 +0.6%
November 16, 2021 3,189 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,185 +8 +0.3%
November 14, 2021 3,177 +2 +0.1%
November 13, 2021 3,175 +12 +0.4%
November 12, 2021 3,163 +23 +0.8%
November 11, 2021 3,140 +29 +1.0%
November 08, 2021 3,111 +24 +0.8%
November 06, 2021 3,087 +25 +0.9%
November 03, 2021 3,062 +20 +0.7%
November 01, 2021 3,042 +11 +0.4%
October 31, 2021 3,031 +4 +0.2%
October 30, 2021 3,027 +10 +0.4%
October 29, 2021 3,017 +15 +0.5%
October 28, 2021 3,002 +21 +0.8%
October 26, 2021 2,981 +1,910 +178.4%
August 27, 2021 1,071 +3 +0.3%
August 26, 2021 1,068 -1 -0.1%
August 25, 2021 1,069 +4 +0.4%
August 24, 2021 1,065 +8 +0.8%
August 23, 2021 1,057 +5 +0.5%
August 22, 2021 1,052 +5 +0.5%
August 20, 2021 1,047 +9 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs