محمد جرجندی on Clubhouse

محمد جرجندی Clubhouse
44.3k Followers
198 Following
Feb 27, 2021 Registered
@jorjandi Username

Bio

⚖️ Independent cybercrime investigator.

Twitter: @lisa_loo_wh
حضور بنده در اتاق ها به مفهموم تایید یا رد مطالب اتاق نیست
🪫
📍Virginia 🇺🇸

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 30, 2023 44,300 +100 +0.3%
January 15, 2023 44,200 +100 +0.3%
January 10, 2023 44,100 +100 +0.3%
January 06, 2023 44,000 +1,200 +2.9%
October 29, 2022 42,800 +100 +0.3%
October 24, 2022 42,700 +100 +0.3%
October 17, 2022 42,600 +200 +0.5%
October 12, 2022 42,400 +100 +0.3%
October 09, 2022 42,300 +400 +1.0%
October 08, 2022 41,900 +100 +0.3%
October 06, 2022 41,800 +100 +0.3%
October 01, 2022 41,700 +100 +0.3%
September 27, 2022 41,600 +100 +0.3%
September 26, 2022 41,500 +100 +0.3%
September 21, 2022 41,400 +100 +0.3%
September 17, 2022 41,300 +100 +0.3%
September 12, 2022 41,200 +100 +0.3%
September 11, 2022 41,100 +100 +0.3%
September 06, 2022 41,000 +100 +0.3%
August 26, 2022 40,900 +100 +0.3%
August 07, 2022 40,800 +100 +0.3%
July 21, 2022 40,700 -100 -0.3%
July 18, 2022 40,800 +100 +0.3%
July 15, 2022 40,700 +100 +0.3%
July 12, 2022 40,600 +100 +0.3%
July 10, 2022 40,500 +100 +0.3%
July 03, 2022 40,400 +100 +0.3%
June 30, 2022 40,300 +100 +0.3%
June 22, 2022 40,200 +100 +0.3%
June 15, 2022 40,100 +100 +0.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users