بی حوصلگی on Clubhouse

بی حوصلگی Clubhouse
2.6k Members
Updated: Mar 22, 2024

Description

حرف حساب: در اینجا با احترام به هر تفکری از دغدغه ها و بی حوصلگی هایمان حرف میزنیم .

Rules

حرف حساب

در اینجا با احترام به هر تفکری از دغدغه ها و بی حوصلگی هایمان حرف میزنیم .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 22, 2024 2,603 +79 +3.2%
February 01, 2024 2,524 +10 +0.4%
December 18, 2023 2,514 +8 +0.4%
November 07, 2023 2,506 +7 +0.3%
October 08, 2023 2,499 +64 +2.7%
September 08, 2023 2,435 -3 -0.2%
August 10, 2023 2,438 -2 -0.1%
July 09, 2023 2,440 -1 -0.1%
June 16, 2023 2,441 -43 -1.8%
March 16, 2023 2,484 -16 -0.7%
October 23, 2022 2,500 +100 +4.2%
August 27, 2022 2,400 +100 +4.4%
August 01, 2022 2,300 -100 -4.2%
July 18, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 16, 2022 2,300 +100 +4.6%
May 27, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 07, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 23, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 16, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 26, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 11, 2022 1,700 +1,052 +162.4%
November 23, 2021 648 +35 +5.8%
November 21, 2021 613 +107 +21.2%
November 12, 2021 506 +2 +0.4%
November 08, 2021 504 +25 +5.3%
November 05, 2021 479 +19 +4.2%
October 29, 2021 460 +1 +0.3%
October 27, 2021 459 +260 +130.7%
August 27, 2021 199 +3 +1.6%
August 25, 2021 196 -1 -0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs