مثنوی ما دکان وحدت ست on Clubhouse

مثنوی ما دکان وحدت ست Clubhouse
2.4k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

خوانش، تفسیر و نمایش در پیرامون مثنوی معنوی همراه با دکتر مجتبی امیری

Rules

«۱»

برای مطلع شدن از برپایی جلسات لطفا کلاب را دنبال کنید

«۲»

اینجا جمع شدیم برای وحدت پس احترام و رعایت ادب سر لوحه رفتار ماست

«۳»

در پایان جلسات زمانی جهت سوال از استادان و دکتر امیری اختصاص خواهد یافت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 27, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +328 +18.6%
November 24, 2021 1,772 +20 +1.2%
November 19, 2021 1,752 +29 +1.7%
November 15, 2021 1,723 +9 +0.6%
November 13, 2021 1,714 +5 +0.3%
November 12, 2021 1,709 +6 +0.4%
November 11, 2021 1,703 +3 +0.2%
November 09, 2021 1,700 +40 +2.5%
November 06, 2021 1,660 +13 +0.8%
November 02, 2021 1,647 +7 +0.5%
November 01, 2021 1,640 +21 +1.3%
October 30, 2021 1,619 +7 +0.5%
October 29, 2021 1,612 +4 +0.3%
October 28, 2021 1,608 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,607 +4 +0.3%
October 26, 2021 1,603 +371 +30.2%
August 27, 2021 1,232 +4 +0.4%
August 26, 2021 1,228 +10 +0.9%
August 25, 2021 1,218 +56 +4.9%
August 24, 2021 1,162 +4 +0.4%
August 23, 2021 1,158 +25 +2.3%
August 22, 2021 1,133 +7 +0.7%
August 21, 2021 1,126 +7 +0.7%
August 20, 2021 1,119 +10 +1.0%
August 18, 2021 1,109 +6 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs