مثنوی ما دکان وحدت ست on Clubhouse

مثنوی ما دکان وحدت ست Clubhouse
2.5k Members
Updated: Feb 4, 2024

Description

خوانش، تفسیر و نمایش در پیرامون مثنوی معنوی همراه با دکتر مجتبی امیری
«۱»: برای مطلع شدن از برپایی جلسات لطفا کلاب را دنبال کنید
«۲»: اینجا جمع شدیم برای وحدت پس احترام و رعایت ادب سر لوحه رفتار ماست
«۳»: در پایان جلسات زمانی جهت سوال از استادان و دکتر امیری اختصاص خواهد یافت

Rules

«۱»

برای مطلع شدن از برپایی جلسات لطفا کلاب را دنبال کنید

«۲»

اینجا جمع شدیم برای وحدت پس احترام و رعایت ادب سر لوحه رفتار ماست

«۳»

در پایان جلسات زمانی جهت سوال از استادان و دکتر امیری اختصاص خواهد یافت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 04, 2024 2,594 +17 +0.7%
December 21, 2023 2,577 +24 +1.0%
November 09, 2023 2,553 +8 +0.4%
October 10, 2023 2,545 +16 +0.7%
September 10, 2023 2,529 +2 +0.1%
August 12, 2023 2,527 -3 -0.2%
July 11, 2023 2,530 -2 -0.1%
June 17, 2023 2,532 +8 +0.4%
March 17, 2023 2,524 +24 +1.0%
September 12, 2022 2,500 +100 +4.2%
June 10, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 27, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +328 +18.6%
November 24, 2021 1,772 +20 +1.2%
November 19, 2021 1,752 +29 +1.7%
November 15, 2021 1,723 +9 +0.6%
November 13, 2021 1,714 +5 +0.3%
November 12, 2021 1,709 +6 +0.4%
November 11, 2021 1,703 +3 +0.2%
November 09, 2021 1,700 +40 +2.5%
November 06, 2021 1,660 +13 +0.8%
November 02, 2021 1,647 +7 +0.5%
November 01, 2021 1,640 +21 +1.3%
October 30, 2021 1,619 +7 +0.5%
October 29, 2021 1,612 +4 +0.3%
October 28, 2021 1,608 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,607 +4 +0.3%
October 26, 2021 1,603 +371 +30.2%
August 27, 2021 1,232 +4 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs