ارزهای دیجیتال on Clubhouse

ارزهای دیجیتال Clubhouse
28.8k Members
Updated: Jun 30, 2022

Description

People’s power in people’s hands با جمعی از متخصصان رمزارزها به پرسش‌های شما پاسخ میدهیم و دانش جمعی خود را بالا میبریم، بدنبال سیگنال نباشید و بر روی سواد و هوش خود سرمایه‌گذاری کنید

Rules

ورود به موضوع گفتگو

برای ورود به گفتگو ابتدا معرفی مختصری از خودتون داشته باشید و با زدن چند بار روی میکروفون به موضوع ورود کنید.
برای گفتمان بهتر لطفا پس از دریافت پاسخ به قسمت شنودگان بروید.

بررسی رمزارها

از طرح سوالات ساده اجتناب نکنید، اینجا هستیم تا باهم راهکارهای ساده ورود به رمزارزها رو بررسی کنیم، لطفا از سیگنال دادن خودداری کنید.این کلاب هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید و فروش ‌شما ندارد.

بحث تخصصی

اگر برای ادامه بحث تخصصی آمادگی دارید و بحث خاصی مدنظرتون هست در ساعت آخر اتاق صحبت کنید تا زمان مشخصی به شما داده شود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 28,800 +100 +0.4%
June 17, 2022 28,700 +100 +0.4%
June 10, 2022 28,600 +100 +0.4%
June 03, 2022 28,500 +100 +0.4%
May 28, 2022 28,400 +100 +0.4%
May 21, 2022 28,300 +100 +0.4%
May 15, 2022 28,200 +200 +0.8%
May 08, 2022 28,000 +100 +0.4%
May 01, 2022 27,900 +200 +0.8%
April 24, 2022 27,700 +100 +0.4%
April 17, 2022 27,600 +200 +0.8%
April 10, 2022 27,400 +100 +0.4%
April 03, 2022 27,300 +200 +0.8%
March 27, 2022 27,100 +100 +0.4%
March 19, 2022 27,000 +200 +0.8%
March 12, 2022 26,800 +4,569 +20.6%
November 24, 2021 22,231 +33 +0.2%
November 23, 2021 22,198 +56 +0.3%
November 22, 2021 22,142 +32 +0.2%
November 21, 2021 22,110 +113 +0.6%
November 20, 2021 21,997 +25 +0.2%
November 19, 2021 21,972 +97 +0.5%
November 18, 2021 21,875 +144 +0.7%
November 16, 2021 21,731 +119 +0.6%
November 15, 2021 21,612 +26 +0.2%
November 14, 2021 21,586 +94 +0.5%
November 13, 2021 21,492 +111 +0.6%
November 12, 2021 21,381 +35 +0.2%
November 11, 2021 21,346 +60 +0.3%
November 10, 2021 21,286 +84 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs