اقبال نظرگاهی on Clubhouse

Updated: Oct 29, 2022
اقبال نظرگاهی Clubhouse
1.1k Followers
1.3k Following
Jun 3, 2021 Registered
@eqballn Username

Bio

معلم اخراجی و دادخواه.
فعال سیاسی برای برپایی یک جامعه انسانی؛ ضد ناسیونالیسم؛ علیه اعدام؛ مدافع حقوق حیوانات و محیط زیست؛ برابری طلب، آزادیخواه و کمونیست. خواهان حکومت شورایی غیرمتمرکز، یعنی دولت کمونهای شهری، و جامعه ای آزاد و برابر و انسانی هستم.
××× عضو حزب و سازمان و تشکیلاتی نیستم؛ اما، عضو جنبش کمونیسم-کارگری هستم.
××× بعنوان یک کمونیست عضوی از جنبش اجتماعی آزادیخواه و برابری طلب هستم؛ و نه، معتقدی به مارکسیسم و لنینیسم و حکمتیسم..
××× شهروند جهانم؛ خود را متعلق به هیچ کشور و میهن و سرزمین و پرچم و فرهنگ وملت و قوم و نژادی نمیدانم. زمین خانه من است.
××× مدافع آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان، انتخاب و تشکل هستم.
××× هیچ چیز مقدسی وجود ندارد: نه خدا، نه خاک، نه خانواده؛ نه کشور، نه وطن، نه مرز؛ نه حزب، نه ایدئولوژی، نه قهرمان. مقدسات بهانه ای برای نقض آزادی و کنترل فرد و جامعه، ودر خدمت سلطه است.
++ عنوان کلاب من: خطر ناسیونالیسم (ناسیونالیسم، خطری که از نو باید شناخت) است. ملی گرایی خطری است که مبارزات امروز، و آینده جامعه ایران و افغانستان و کردستان و آذربایجان را تهدید می کند.
* به محض چشم گشودن در این دنیا، اسم، ملیت، کشور، فرهنگ و دین تان تعیین می شود؛ و شما بقیه زندگی تان را صرف دفاع از چیزهایی می کنید که انتخاب نکردید.
* هیچکس مجبور نیست آدم بزرگ و مشهوری باشد، انسان بودن به تنهایی کافیست. این انسانیت است که تا ابد فریاد کشیده خواهد شد.
* تا ستم هست، شیرینی زندگی در تلخی مقاومت و مبارزه است.
* آنچنانکه مذهب روح جهان بی روح است، ملیت هویت جهان بی هویت است. ملیت همانند مذهب انعکاس اجتماعی و سیاسی از-خود-بیگانگی فردی و اجتماعی بشر است. انسانیت و جامعه انسانی با لغو مذهب و ملیت و سرمایه داری، یعنی با لغو اسارت بشر، ظهور می کنند.
٭ هویت فردی ما انسانیت، و هویت سیاسی- اجتماعیمان شهروند متساوی الحقوق است. هویت دینی و هویت ملی، هویتهای کاذب و ساختگی هستند. هویت طبقاتی تحمیلی نظام سرمایه داری است، و سایر هویتها قراردادی و اکتسابی است.
* تمامیت ارضی طلبی، استقلال طلبی، و فدرالیسم، تقدس خاک و برتری تاریخ و فرهنگ بر فرد و ابزار حاکمیت یک اقلیت است؛. حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، پرچم سهم خواهی ناسیونالیسم قومی از قدرت دولتی طبقه حاکمه است، و ربطی به آحاد مردمی ندارد. تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان در شوراها تامین و اعمال میشود.
٭ درجهانی که نظم آن، ظلم و نابرابری و استثمار برانسان است، کمونیست بودن انتخاب نیست وظیفه است. ماموریت من در زندگی مبارزه برای جامعه ای انسانی، علیه سرمایه داری، دین و ناسیونالیسم است.
٭ ثروت من ارزشهای انسانی من است: صداقت، انصاف، ساده گی، دانش، مهربانی، توجه و دقت، حساسیت به بی عدالتی، طبیعت پرستی، و پرچمداری انسانیت.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 26, 2022 1,100 +100 +10.0%
September 20, 2022 1,000 -100 -9.1%
September 11, 2022 1,100 +100 +10.0%
August 01, 2022 1,000 +10 +1.1%
June 25, 2022 990 +10 +1.1%
May 18, 2022 980 +7 +0.8%
April 10, 2022 973 +6 +0.7%
February 11, 2022 967 +28 +3.0%
January 05, 2022 939 +76 +8.9%
November 28, 2021 863 +200 +30.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users