معلم ایرانی on Clubhouse

معلم ایرانی Clubhouse
1.9k Members
Updated: Dec 8, 2023

Description

میزبان تمامی فرهنگیان، فرهیختگان و صاحب‌نظران حیطه‌ی تعلیم و تربیت.

هر عزیز بزرگوار مسئولیت گفته‌های خودش را دارد.
تمامیت ارزی خاک ایران،: عدم توهین به هر شخص و گفته‌ها، در کمال آرامش با هم گفتگو میکنیم. اهداف ما صرفا در راستای مطالبات صنفی معلمان است .

Charts

Some Club Members

More Clubs