کازیوه on Clubhouse

Updated: Nov 15, 2023
کازیوه Clubhouse
1.9k Followers
601 Following
@v.kazive Username

Bio

تیمارستان پر است از ادم هایی که زیادی می فهمند.🤐
.
.(همه چیز را بخوبی می فهمم و این سرانجام مرا خواهد کشت)

ئیستا من بو ما‌‌ف ئه‌جنگم
حه‌ز ئه‌کن بێبڕن ده‌نگم؟
kurd(🎼🎶
....
Teh..
Biochemistry🔬
Script supervisor✍️

[email protected]

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 15, 2023 1,904 +35 +1.9%
November 05, 2023 1,869 +36 +2.0%
October 27, 2023 1,833 +46 +2.6%
October 18, 2023 1,787 +20 +1.2%
October 10, 2023 1,767 +34 +2.0%
October 02, 2023 1,733 +58 +3.5%
September 24, 2023 1,675 +61 +3.8%
September 17, 2023 1,614 +51 +3.3%
September 10, 2023 1,563 +86 +5.9%
August 27, 2023 1,477 -6 -0.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users