تحلیل بازارهای مالی on Clubhouse

1 Members
Updated: Sep 12, 2023

Rules

احترام

این محیط جهت گفتگو ‌و تعامل نظرات هست لذا طبیعتا مهمترین شرط حضور احترام‌ به یکدیگر هست

نظرات شخصی

بسیار قابل توجه هست که کاملا نظرات شخصی افراد بر اساس تجربه و علم و شرایط موجود در بازارها مطرح میشود و تصمیم گیری نهایی صرفا با شخص شنونده میباشد

بررسی بازار

بر اساس نیاز مخاطب در مورد بازارهای مالی مختلف اعم از بورس ، مسکوکات ، ارز دیجتال و غیره به دور از هر گونه تعصب به بحث و گفتگو مینشینیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 1 0 0.0%
August 14, 2023 1 0 0.0%
July 12, 2023 1 0 0.0%
June 19, 2023 1 -14,499 -100.0%
November 12, 2022 14,500 +100 +0.7%
October 24, 2022 14,400 -1,100 -7.1%
September 06, 2022 15,500 +100 +0.7%
August 14, 2022 15,400 +100 +0.7%
July 19, 2022 15,300 +100 +0.7%
July 06, 2022 15,200 +100 +0.7%
June 23, 2022 15,100 +100 +0.7%
June 10, 2022 15,000 +100 +0.7%
June 04, 2022 14,900 +100 +0.7%
May 21, 2022 14,800 +100 +0.7%
May 15, 2022 14,700 +100 +0.7%
May 08, 2022 14,600 +100 +0.7%
April 24, 2022 14,500 +100 +0.7%
April 17, 2022 14,400 +100 +0.7%
April 10, 2022 14,300 +200 +1.5%
April 03, 2022 14,100 +100 +0.8%
March 19, 2022 14,000 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,900 +2,142 +18.3%
November 24, 2021 11,758 +28 +0.3%
November 23, 2021 11,730 +19 +0.2%
November 22, 2021 11,711 +87 +0.8%
November 21, 2021 11,624 +26 +0.3%
November 20, 2021 11,598 +18 +0.2%
November 19, 2021 11,580 +53 +0.5%
November 17, 2021 11,527 +54 +0.5%
November 16, 2021 11,473 +11 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs