بورس آمریکا on Clubhouse

بورس آمریکا Clubhouse
12.6k Members
Updated: Feb 4, 2023

Description

A hub for traders around the world in stock market

Here to :
Connect
Learn
Signal

Contact us

Website: Rezaeireza.com
Instagram: Professional_signal
سلام.
این باشگاه ایجاد شده برای این که
در زمینه بورس آمریکا، ارزهای مجازی و جفت ارزها بحث و گفتگو کنیم و از تجربه های یکدیگر استفاده کنیم. کوتاه و مؤثر

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2023 12,600 +100 +0.8%
December 28, 2022 12,500 +100 +0.9%
November 18, 2022 12,400 +100 +0.9%
September 30, 2022 12,300 +100 +0.9%
August 27, 2022 12,200 +100 +0.9%
July 26, 2022 12,100 +100 +0.9%
June 23, 2022 12,000 +100 +0.9%
June 10, 2022 11,900 +100 +0.9%
May 21, 2022 11,800 +100 +0.9%
May 01, 2022 11,700 +100 +0.9%
April 10, 2022 11,600 +100 +0.9%
March 19, 2022 11,500 +100 +0.9%
March 12, 2022 11,400 +1,009 +9.8%
November 24, 2021 10,391 +14 +0.2%
November 23, 2021 10,377 +11 +0.2%
November 22, 2021 10,366 +47 +0.5%
November 20, 2021 10,319 +31 +0.4%
November 18, 2021 10,288 +51 +0.5%
November 15, 2021 10,237 +3 +0.1%
November 14, 2021 10,234 +54 +0.6%
November 12, 2021 10,180 +34 +0.4%
November 10, 2021 10,146 +29 +0.3%
November 09, 2021 10,117 +18 +0.2%
November 08, 2021 10,099 +22 +0.3%
November 07, 2021 10,077 +7 +0.1%
November 06, 2021 10,070 +86 +0.9%
November 02, 2021 9,984 +41 +0.5%
November 01, 2021 9,943 +7 +0.1%
October 31, 2021 9,936 +29 +0.3%
October 30, 2021 9,907 +18 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs