﮼مژده ﮼بهروزی on Clubhouse

Updated: Oct 6, 2022
﮼مژده ﮼بهروزی Clubhouse
6.7k Followers
4.2k Following
Apr 18, 2021 Registered
@mozhde.beh Username

Bio

🔱𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐌𝐀𝐒𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈🔱
mafia player🎭
🎤🎼🎹
ⓈⒽⒶⒽⓇⒾⓋⒶⓇⒾ🥰
dadash tanim bahareh hoseini🥰😘


﮼به‌پسرم‌یاد‌خواهم‌داد‌‌‌‌ ﮼

﮼دوست‌داشتن‌از‌سر‌راه‌نیامده٫اصالت‌دارد ﮼

﮼یاد‌میدهم‌ازهمان‌کودکی‌میتواند‌همه‌را‌دوست‌داشته‌باشد ﮼

﮼اما‌آخر‌عاشق‌یکنفر‌بشود ﮼

﮼دستانش‌یاید‌مرهم‌دستان‌ظریفی‌باشد ﮼

﮼که‌تمام‌دلهره‌هایش‌را‌به‌او‌میسپارد ﮼

﮼یادش‌میدهم‌مردانگی‌را‌بلد‌باشد ﮼

﮼آن‌هم‌نه‌با‌سبیل‌و‌بازو ﮼

﮼بلکه‌با‌گفتن‌دوستت‌دارم‌های‌ناگهانی ﮼

﮼زل‌زدن‌در‌چشم‌هایی‌که‌تمامش‌را‌از‌آن‌خود‌میداند

Invited by: Mojtaba Jry

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 06, 2022 6,700 +100 +1.6%
August 16, 2022 6,600 +100 +1.6%
July 31, 2022 6,500 +100 +1.6%
July 08, 2022 6,400 +100 +1.6%
June 05, 2022 6,300 +100 +1.7%
May 30, 2022 6,200 -100 -1.6%
May 28, 2022 6,300 -100 -1.6%
May 25, 2022 6,400 -100 -1.6%
March 17, 2022 6,500 +100 +1.6%
March 08, 2022 6,400 +100 +1.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users