شعر و ترانه on Clubhouse

شعر و ترانه Clubhouse
2.6k Members
Updated: Mar 13, 2024

Description

شعر بخوانید ، ترانه بخوانید ، موزیک بنوازید، و به همدیگر احترام بگزارید 🎭🎸🎹🎤🎼🎶🥁🎺🎻🎷🪗🪘
احترام: لطفا به سلیقه، دیدگاه، و به همدیگر احترام بگزارید
میک: اجازه بدهید که دیگران صحبت یا اجرایشان را‌تمام کنند قبل از این که شما شروع به صحبت یا اجرا کنید.

Rules

احترام

لطفا به سلیقه، دیدگاه، و به همدیگر احترام بگزارید

میک

اجازه بدهید که دیگران صحبت یا اجرایشان را‌تمام کنند قبل از این که شما شروع به صحبت یا اجرا کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 02, 2023 2,678 0 0.0%
August 05, 2023 2,678 +2 +0.1%
July 04, 2023 2,676 +35 +1.4%
April 08, 2023 2,641 +2 +0.1%
March 13, 2023 2,639 +39 +1.5%
June 28, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 25, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 09, 2022 2,400 +329 +15.9%
November 18, 2021 2,071 +4 +0.2%
November 17, 2021 2,067 +8 +0.4%
November 14, 2021 2,059 +23 +1.2%
November 09, 2021 2,036 +11 +0.6%
November 06, 2021 2,025 +19 +1.0%
November 04, 2021 2,006 +25 +1.3%
November 01, 2021 1,981 +11 +0.6%
October 31, 2021 1,970 +23 +1.2%
October 28, 2021 1,947 +294 +17.8%
August 26, 2021 1,653 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,651 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,650 +4 +0.3%
August 23, 2021 1,646 +6 +0.4%
August 22, 2021 1,640 +25 +1.6%
August 20, 2021 1,615 +3 +0.2%
August 19, 2021 1,612 +9 +0.6%
August 17, 2021 1,603 -4 -0.3%
August 16, 2021 1,607 +37 +2.4%
July 15, 2021 1,570 -2 -0.2%
July 08, 2021 1,572 +7 +0.5%
July 07, 2021 1,565 +5 +0.4%
July 05, 2021 1,560 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs