real time ایرانیان on Clubhouse

real time ایرانیان Clubhouse
12k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

با بهترینا به بهترین میرسم🇮🇷🇮🇷🇮🇷زنده باد ایران ایرانی

Rules

1

کلاب ایرانیان در رقابت با هیچ کلابی نیست. در مسابقه با خود تلاش می کند. هیچ رقبتی ندارد به هر نحوی، شکلی یا فرمی وارد بازی بهتر بودن از کلاپ های دیگر شود. تنها هدفش این است که بهتر از گذشته شود 🚘❌

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 03, 2022 12,000 -100 -0.9%
April 10, 2022 12,100 +100 +0.9%
March 27, 2022 12,000 -100 -0.9%
March 12, 2022 12,100 +118 +1.0%
November 24, 2021 11,982 -1 -0.1%
November 23, 2021 11,983 -12 -0.2%
November 22, 2021 11,995 -4 -0.1%
November 21, 2021 11,999 -1 -0.1%
November 20, 2021 12,000 -5 -0.1%
November 19, 2021 12,005 -6 -0.1%
November 18, 2021 12,011 -7 -0.1%
November 17, 2021 12,018 +1 +0.1%
November 15, 2021 12,017 -9 -0.1%
November 14, 2021 12,026 +7 +0.1%
November 13, 2021 12,019 -11 -0.1%
November 11, 2021 12,030 +2 +0.1%
November 10, 2021 12,028 -8 -0.1%
November 09, 2021 12,036 +1 +0.1%
November 08, 2021 12,035 +11 +0.1%
November 06, 2021 12,024 -5 -0.1%
November 05, 2021 12,029 +7 +0.1%
November 04, 2021 12,022 -12 -0.1%
November 03, 2021 12,034 -12 -0.1%
November 01, 2021 12,046 -3 -0.1%
October 31, 2021 12,049 +6 +0.1%
October 30, 2021 12,043 -8 -0.1%
October 29, 2021 12,051 -11 -0.1%
October 28, 2021 12,062 +2 +0.1%
October 27, 2021 12,060 -5 -0.1%
October 26, 2021 12,065 +2,072 +20.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs