èm ♡ on Clubhouse

Updated: Aug 10, 2022
èm ♡ Clubhouse
3.7k Followers
687 Following
Jun 12, 2021 Registered
@maryishhh Username

Bio

ₕₑₗₗₒ ₛₜₐₗₖₑᵣ👋․ wₑₗ𝄴ₒₘₑ ₜₒ ₘy ₚᵣₒ𝆑ᵢₗₑ․ ᵢ'ₘ dₒᵢₙg 𝆑ᵢₙₑ, ₜₕₐₙₖₛ 𝆑ₒᵣ 𝄴ₕₑ𝄴ₖᵢₙg ᵤₚ ₒₙ ₘₑ!😅

~ ˢᵃᵇʳ⸴ ᵗʰᵃᵛᵃᵏᵏᵃˡ⸴ ᴬˡʰᵃᵐᵈʰᵘˡⁱˡˡᵃʰ 🥰
~ ᴬˡˡᵃʰ ᵏⁿᵒʷˢ ᵇᵉˢᵗ ☝

𝓼𝓪𝓯𝓮 𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓶𝓪𝓵𝓭𝓲𝓿𝓮𝓼 🏠
𝓫𝓪𝓰𝓮𝓮𝓬𝓱𝓪 💐
𝓫𝓵𝓸𝓸𝓭 𝓰𝓻𝓸𝓾𝓹: 𝓞+𝓿𝓮

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 19, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
May 29, 2022 3,500 -100 -2.8%
May 24, 2022 3,600 +100 +2.9%
April 19, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 16, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 09, 2022 3,300 +200 +6.5%
February 01, 2022 3,100 +100 +3.4%
January 18, 2022 3,000 +100 +3.5%
January 03, 2022 2,900 +100 +3.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users