ދީނާއި ދުނިޔެ on Clubhouse

ދީނާއި ދުނިޔެ Clubhouse
1.9k Members
🌳 Philosophy 🍏 Education Topics
Updated: Aug 7, 2022

Description

އިސްލާމްދީނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން އުނގެނި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙު ކުރުން

Rules

އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރުން
ޢިލްމީ ނަޒަރުން ޑިބޭޓްކުރުން

ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 28, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 12, 2022 1,800 +59 +3.4%
November 24, 2021 1,741 +3 +0.2%
November 18, 2021 1,738 -2 -0.2%
November 17, 2021 1,740 +1 +0.1%
November 16, 2021 1,739 +3 +0.2%
November 12, 2021 1,736 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,737 +4 +0.3%
November 08, 2021 1,733 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,730 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,729 +4 +0.3%
November 03, 2021 1,725 +7 +0.5%
November 01, 2021 1,718 +7 +0.5%
October 31, 2021 1,711 +3 +0.2%
October 30, 2021 1,708 +8 +0.5%
October 29, 2021 1,700 +3 +0.2%
October 28, 2021 1,697 +296 +21.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs