ވިނަވި VINAVI on Clubhouse

ވިނަވި VINAVI Clubhouse
1.4k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

We do not believe in ourselves until someone reveals that deep inside something is venerable worth listening to, worthy of our trust scared to our touch - E. E. Cummings ❤️✨

We are grateful for the privilege of being able to listen to many people tell their stories and share their inner world 🌍 🌈

‎ހަންހާރަވެތި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރަން އޯގާވެތިކާމާއި ހެޔޮ ރަޙުމަތުން، އެކަކު އަނެކާއަށް އަޅާލުމާއި އިހްސާންތެރިކަން އަށަގަނެވި. ތަރުބިއްޔަތުން، ހޭލުންތެރިވަމުން. ވަސޭހަތުންނާއި ފިލާވަޅާއި ބުރަ މަސައްކަތުން މާޙއުލުތައް ހޭހަން ކުރަން ދުޅަހެޔޮ ކަމުވޮށި ލޭފަވެތި ގުޅުމަކުން

Rules

#1

We welcome and encourage fruitful debate and conversation, but please be sure your thoughts are expressed in the vein of friendship rather than antagonism.

#2

Let’s make this a safe space for people from all backgrounds, identities, and beliefs. We won’t tolerate threats, harassment, lewdness, hate speech, or other displays of bigotry.

#3

Please do not reply to things which shouldn’t be in the community. Respect and Practice the constitutional rights. #Maldives. Peace, Love and Empathy.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,400 +60 +4.5%
November 21, 2021 1,340 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,339 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,335 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,333 +4 +0.4%
November 07, 2021 1,329 +8 +0.7%
October 31, 2021 1,321 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,320 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs