هايده توكلى H.Tavackoli on Clubhouse

هايده توكلى H.Tavackoli Clubhouse
2.6k Followers
587 Following
Mar 30, 2021 Registered
@h.tavackoli Username

Bio

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat)
زن زندگى آزادى
#نه_به_جمهورى_اسلامى
#پيمان_نوين

دانى كه چرا دار مكافات شديم؟
ناكرده گنه چنين مجازات شديم؟
كشتيم خرد ، دار زديم دانش را
دربند و اسير صد خرافات شديم

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 27, 2023 2,600 +100 +4.0%
August 18, 2022 2,500 +100 +4.2%
July 08, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 27, 2022 2,300 +100 +4.6%
February 20, 2022 2,200 +100 +4.8%
January 22, 2022 2,100 +100 +5.0%
December 16, 2021 2,000 +100 +5.3%
November 05, 2021 1,900 +100 +5.6%
October 18, 2021 1,800 +100 +5.9%
October 10, 2021 1,700 +100 +6.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users