ಚಂದನ್ ಗೌಡ. ಟಿ. ಎನ್ on Clubhouse

Updated: Sep 7, 2022
ಚಂದನ್ ಗೌಡ. ಟಿ. ಎನ್ Clubhouse
60 Followers
74 Following
Jun 27, 2021 Registered
@enggchan_m Username

Bio

🇮🇳
Future engineer ⚙️🛠️
farmer son🌱
Ka 40🌟
BGMI:5264046166
ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದಿಗಿಂತ ಜೀವಂತ
YouTube:https://youtube.com/channel/UCht2m6CropTHcBmeUr5aysQ

Invited by: Punith Gowda

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 07, 2022 60 -1 -1.7%
July 28, 2022 61 -2 -3.2%
June 21, 2022 63 -6 -8.7%
May 15, 2022 69 +1 +1.5%
April 06, 2022 68 +1 +1.5%
February 08, 2022 67 +1 +1.6%
November 24, 2021 66 +55 +500.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users