ಮಜಾ With ಸೃಜಾ on Clubhouse

ಮಜಾ With ಸೃಜಾ Clubhouse
3.6k Members
Updated: Aug 1, 2022

Description

ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ ❤️
𝙰 𝚍𝚊𝚢 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚕𝚊𝚞𝚐𝚑𝚝𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚊 𝚍𝚊𝚢 𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚕𝚢 𝚆𝚊𝚜𝚝𝚎𝚍 😀😀🔥🔥♥️♥️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 17, 2022 3,600 +100 +2.9%
March 12, 2022 3,500 +176 +5.3%
November 24, 2021 3,324 -7 -0.3%
November 19, 2021 3,331 +1 +0.1%
November 18, 2021 3,330 +2 +0.1%
November 16, 2021 3,328 +1 +0.1%
November 15, 2021 3,327 +2 +0.1%
November 13, 2021 3,325 +5 +0.2%
November 12, 2021 3,320 +2 +0.1%
November 11, 2021 3,318 -1 -0.1%
November 10, 2021 3,319 +5 +0.2%
November 09, 2021 3,314 +5 +0.2%
November 07, 2021 3,309 +8 +0.3%
November 05, 2021 3,301 +1 +0.1%
November 04, 2021 3,300 +6 +0.2%
November 02, 2021 3,294 +6 +0.2%
November 01, 2021 3,288 +2 +0.1%
October 31, 2021 3,286 +5 +0.2%
October 30, 2021 3,281 +2 +0.1%
October 29, 2021 3,279 -4 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs