ಸಂಸ್ಕೃತ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ on Clubhouse

ಸಂಸ್ಕೃತ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ Clubhouse
2k Members
Updated: Aug 13, 2022

Description

ತಿಳಿದು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ... ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ....
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ....
ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದ ಮೊದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ....
ಇದು ವೇದಿಕೆ..... ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ .. ಕೊನೆಗೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ....

Rules

No usage of foul language, no personal remarks

Do not use vulgar language....

Dignity of speech should be followed properly

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 29, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 26, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 11, 2022 1,800 +191 +11.9%
November 22, 2021 1,609 +21 +1.4%
November 20, 2021 1,588 +4 +0.3%
November 18, 2021 1,584 +11 +0.7%
November 15, 2021 1,573 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,572 +10 +0.7%
November 12, 2021 1,562 +9 +0.6%
November 11, 2021 1,553 +10 +0.7%
November 10, 2021 1,543 +8 +0.6%
November 09, 2021 1,535 +3 +0.2%
November 08, 2021 1,532 +9 +0.6%
November 07, 2021 1,523 +28 +1.9%
November 04, 2021 1,495 +27 +1.9%
October 31, 2021 1,468 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,467 +4 +0.3%
October 29, 2021 1,463 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs