فرهنگ يعنى !؟؟؟ on Clubhouse

فرهنگ يعنى !؟؟؟ Clubhouse
2.8k Members
Updated: May 19, 2022

Description

با درود … اتاق ها با مباحث فرهنگی با حضور کارشناسان و متخصصین و به خصوص (( صدای مردم )) شنیده و دوباره برگزار میگردد …. شنیدن تمامی دیدگاه های شما در مورد دغدغه های فرهنگی جامعه‌ ما ( با کمال احترام به یکدیگر در مقابل دیدگاه های هم )

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 29, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 08, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 01, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 25, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 17, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 10, 2022 2,300 +922 +67.0%
November 19, 2021 1,378 +13 +1.0%
November 16, 2021 1,365 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,363 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,362 +6 +0.5%
August 24, 2021 1,356 -2 -0.2%
August 22, 2021 1,358 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,357 -2 -0.2%
August 20, 2021 1,359 -2 -0.2%
August 18, 2021 1,361 -3 -0.3%
August 16, 2021 1,364 +4 +0.3%
July 30, 2021 1,360 -20 -1.5%
July 09, 2021 1,380 +1 +0.1%
July 08, 2021 1,379 +2 +0.2%
July 06, 2021 1,377 +1 +0.1%
July 05, 2021 1,376 +2 +0.2%
July 03, 2021 1,374 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs