ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ on Clubhouse

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ Clubhouse
2.7k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

This group is created by Bhagavadgita Students of Sri. Shivaswamy KV.
To Learn bhagavadgita (The classes are open to everyone)
1. Monday-Saturday from 7.30-8.30 pm IST. Join zoom
Meeting ID: 841 8931 5055
Passcode: 403058
2. Recorded classes: https://youtube.com/user/kvshivaswamy.
The classes are oriented towards personality development, what we can learn and adopt from Gita.
*Lecture series *- https://youtube.com/playlist?list=PLzMIdXQBqMrv3xKpo2E2ea30xM2pESfUf

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 2,790 +5 +0.2%
January 31, 2024 2,785 +7 +0.3%
December 17, 2023 2,778 +17 +0.7%
November 07, 2023 2,761 +22 +0.9%
October 07, 2023 2,739 +7 +0.3%
September 08, 2023 2,732 +6 +0.3%
August 10, 2023 2,726 +6 +0.3%
July 08, 2023 2,720 +72 +2.8%
June 16, 2023 2,648 +71 +2.8%
March 16, 2023 2,577 -23 -0.9%
December 24, 2022 2,600 +100 +4.0%
August 13, 2022 2,500 +100 +4.2%
June 03, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 16, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +311 +16.5%
November 23, 2021 1,889 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,888 +15 +0.9%
November 20, 2021 1,873 +7 +0.4%
November 18, 2021 1,866 +4 +0.3%
November 17, 2021 1,862 +6 +0.4%
November 16, 2021 1,856 +2 +0.2%
November 15, 2021 1,854 +3 +0.2%
November 14, 2021 1,851 +9 +0.5%
November 13, 2021 1,842 +7 +0.4%
November 12, 2021 1,835 +17 +1.0%
November 10, 2021 1,818 +3 +0.2%
November 09, 2021 1,815 +30 +1.7%
November 07, 2021 1,785 +12 +0.7%
November 06, 2021 1,773 +12 +0.7%
November 04, 2021 1,761 +27 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs