ഇഖ്റ on Clubhouse

ഇഖ്റ Clubhouse
2.2k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

നേരോടെ നേര്‍ക്കു നേര്‍ പോര്‍വിളിയില്ലാതെ സംവദിക്കാന്‍ ഇഖ്റയില്‍ കടന്നു വരൂ

Rules

A. ഇഖ്റഅ ഹൗസ് നിയമാവലി

1-- ചർച്ചയുടെ സമയം 9 am to 12:30 pm ist ( kwt 6:30 to 10 am)

B. . മാന്യമായ സംസാരം മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക

2--- speakers സമയം ഒരു മിനിട്ട് മുതൽ മാക്സിമം രണ്ടു മിനിട്ട് വരെ...പാനൽ മറുപടി നൽകിയാൽ ഒരു ഉപചോദ്യം ചോദ്യകർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്,,,

C .. പാനലിനോട് പരിപ്പൂർണമായും സഹകരിക്കുക

3-- ക്ഷമ അവലംബിക്കുക ,വൈകാരികമായി ആരും തന്നെ ഇടപെടരുത് ,ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മൈക്ക് മ്യൂറ്റ് ചെയ്യുക ,,,ആരെയും ഹരാസ് ചെയ്യരുത്,,

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 18, 2022 2,200 +100 +4.8%
August 14, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +66 +3.5%
November 22, 2021 1,934 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,932 +2 +0.2%
November 20, 2021 1,930 +2 +0.2%
November 17, 2021 1,928 +3 +0.2%
November 16, 2021 1,925 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,926 +58 +3.2%
November 13, 2021 1,868 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,864 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,865 +4 +0.3%
November 07, 2021 1,861 +3 +0.2%
November 04, 2021 1,858 +8 +0.5%
November 01, 2021 1,850 -3 -0.2%
October 31, 2021 1,853 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,852 +3 +0.2%
October 29, 2021 1,849 +150 +8.9%
August 25, 2021 1,699 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,698 +29 +1.8%
August 22, 2021 1,669 +7 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs