به وقت اصفهان on Clubhouse

به وقت اصفهان Clubhouse
3.4k Members
Updated: Sep 10, 2023

Description

به وقت اصفهان...

مکانی برای حرف‌های نگفته و چالش‌های به دست نیامده

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 10, 2023 3,414 -7 -0.3%
August 13, 2023 3,421 -3 -0.1%
July 11, 2023 3,424 -3 -0.1%
June 18, 2023 3,427 +14 +0.5%
March 17, 2023 3,413 +13 +0.4%
November 18, 2022 3,400 +100 +3.1%
July 26, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 14, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 27, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 12, 2022 3,000 +353 +13.4%
November 24, 2021 2,647 +11 +0.5%
November 21, 2021 2,636 +7 +0.3%
November 20, 2021 2,629 +24 +1.0%
November 19, 2021 2,605 +53 +2.1%
November 18, 2021 2,552 +34 +1.4%
November 12, 2021 2,518 +9 +0.4%
November 11, 2021 2,509 +5 +0.2%
November 10, 2021 2,504 +12 +0.5%
November 09, 2021 2,492 +4 +0.2%
November 08, 2021 2,488 +12 +0.5%
November 07, 2021 2,476 +7 +0.3%
November 06, 2021 2,469 +14 +0.6%
November 04, 2021 2,455 +16 +0.7%
November 03, 2021 2,439 +23 +1.0%
October 31, 2021 2,416 +14 +0.6%
October 30, 2021 2,402 +12 +0.6%
October 28, 2021 2,390 +28 +1.2%
October 26, 2021 2,362 +407 +20.9%
August 27, 2021 1,955 +2 +0.2%
August 26, 2021 1,953 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs